Seminár "Efektívna správa a bezpečnosť firemných dát + Cloud computing"

17.05.2018 | Bratislava, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s firmou LLARIK s.r.o. Vás pozývajú na bezplatný seminár "Efektívna správa a bezpečnosť firemných dát v 21. storočí + Cloud computing", ktorý sa bude konať dňa 17. mája 2018 od 08.30 h. v priestoroch Bratislavskej regionálnej komory SOPK, Jašíkova 6.

Program:
1. Ako efektívne spravovať firemné dáta, cloud computing, jeho úrovne, výhody a nevýhody
- Infraštruktúra ako služba
- Platforma ako služba
- Softvér ako služba
- Rozdiely, výhody a nevýhody jednotlivých riešení

2. Bezpečnosť firemných dát
- Bezpečnostné štandardy cloud computingu, ochrana dát pred zneužitím
- Zálohovacie štandardy cloud computingu, ochrana dát pred poškodením
- Porovnanie bezpečnosti vlastného riešenia a cloud computingu

3. Finančné porovnanie
- Investičné a prevádzkové náklady vlastného riešenia, ich porovnanie s nákladmi pri cloud computingu
- Rýchlosť nasadenia inovácií
- Dostupnosť dát, mobilita dát
- Vplyv cloud computingu na rast predaja

Ďalšie info, detailný program a návratka TU

Tešíme sa na Vašu účasť.