Seminár INTRASTAT - SK

22.02.2018 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "INTRASTAT - SK", ktorý sa bude konať dňa 22. februára 2018 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť  7. poschodie.

Cieľ seminára: informovať účastníkov seminára o systéme INTRASTAT – SK a jeho uplatňovaní v praxi a zmenách v roku 2018.

Seminár je určený pre pracovníkov, ktorí sú vo firme zodpovední za vedenie evidencie a ktorí zodpovedajú za zostavovanie hlásení INTRASTAT, súvisiacich s pohybom tovaru, ktorý je predmetom obchodných  transakcií medzi členskými štátmi EÚ.

Program:
• Legislatíva, základné pojmy v systéme INTRASTAT-SK
• Aktuálne zmeny
• Spravodajská povinnosť + elektronické predkladanie prostredníctvom off-line alebo webovej aplikácie
• Obsah jednotlivých odsekov INTRASTAT-SK hlásenia, typy formulárov, spôsob
   ich vyplňovaní, opravy vykazovaných údajov
• Špecifické tovary a transakcie
• Diskusia

Detailný program a prihláška TU

Viac info:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
p. Viera Piknová, e-mail: viera.piknova@sopk.sk, t: 032/6525797