Seminár "Keď plastový odpad nie je odpad"

10.04.2018 | Demänová, SR

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom si Vás dovoľujú pozvať na seminár "Keď plastový odpad nie je odpad", ktorý sa bude konať dňa 10. apríla 2018 od 12.30 h. v hoteli VIA Jasná, Demänová.

„Plasty sú dôležitým materiálom pre hospodárstvo, avšak ich rastúca produkcia prináša so sebou výzvy spojené s výrobou, spotrebou a zneškodnením. Z toho dôvodu bola nevyhnutnosť konania EÚ v oblasti plastov identifikovaná v Akčnom pláne EÚ pre obehové hospodárstvo ako priorita“.

Cieľová skupina: výrobní riaditelia a manažéri výrobných spoločností, špecialisti v oblasti odpadového hospodárstva, technológovia, technickí pracovníci a projektoví manažéri, výrobných spoločností, nákupcovia, zástupcovia recyklačných spoločností, ostatní odborníci, ktorí pracujú v plastikárskych firmách, vysokoškolskí učitelia, odborná verejnosť

Program:
- Prezentácia projektu Enteprise Europe Network
- Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo a aktivity Ministerstva životného
prostredia zamerané na podporu obehového hospodárstva v SR
- Rozšírená zodpovednosť výrobcov - cesta k recyklačnej spoločnosti
- Recyklácia a zmiešavanie materiálov – ich následné využitie v technológiách spracovania plastov
- Recyklácia PET fliaš a ich následné využitie vo výrobkoch
- Spracovanie plastového odpadu z ojazdených vozidiel - súčasnosť, možnosti a limity
- Vyhlásenie tém a námetov pre podporu inovatívnych riešení

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť formou elektronickej prihlášky do 28. marca 2018.