Seminár Možnosti hospodárskej spolupráce s Chorvátskom

24.10.2018 | Bratislava, SR

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s Veľvyslanectvom Chorvátskej republiky v Slovenskej republike si Vás dovoľujú pozvať na bezplatný seminár „Možnosti hospodárskej spolupráce s Chorvátskom“, ktorý sa uskutoční dňa 24. októbra 2018 od 13.45 h. v Bratislavskej regionálnej komore SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava.

Na podujatí sa zúčastní aj veľvyslanec Aleksandar Heina. Prezentáciu ekonomiky, investičných možností krajiny a zhodnotenie obchodnej spolupráce urobí pani Tihana Bohač, 2. tajomníčka veľvyslanectva. O svoje skúsenosti s obchodovaním a podnikaním v Chorvátsku sa podelí pán Igor Salopek, riaditeľ firmy Power Mode, s.r.o.

Podujatie je spojené s prezentáciou a ochutnávkou regionálnych výrobkov z Istrie.

V prípade záujmu o účasť sa prihláste na emailovej adrese: vladislav.oros@sopk.sk najneskôr do 22. 10. 2018.