Seminár "Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR"

06.03.2018 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Nové pravidlá spracúvania a ochrany osobných údajov podľa GDPR", ktorý sa bude konať dňa 06. marca 2018 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory, Jilemnického 2, Trenčín, zasadacia miestnosť  7. poschodie.

Cieľ seminára: poskytnutie informácií ohľadom zmien pri spracúvaní osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Detailný program a prihláška TU

Viac info:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
p. Viera Piknová, e-mail: viera.piknova@sopk.sk, t: 032/6525797