Seminár Pravidlá pôvodu tovaru v EÚ a ich uplatnenie v extrakomunitárnom obchode

13.06.2019 | Trenčín, SR

 

Regionálna komora SOPK Trenčín vás pozýva na bezplatný odborný seminár "Pravidlá pôvodu tovaru v EÚ a ich uplatnenie v extrakomunitárnom obchode", ktorý sa bude konať dňa 13. 06. 2019 od 09.00 h. v sídle RK Trenčín, Jilemnického 2.

Seminár je určený najmä pre manažérov MSP, výrobcov, dovozcov, vývozcov, zasielateľov, colné deklarácie, colných zástupcov, logistických operátorov, podnikateľov v zahraničnom obchode, colných manažérov, pracovníkov zodpovedných za styk s colnými zástupcami.

Cieľ seminára: problematika preukazovania pôvodu tovaru podľa predpisov WTO a EÚ. Lektor, dlhoročný odborník z praxe, zodpovie Vaše otázky a budete mať možnosť konzultácie s ním počas odborného seminára.

Program:
• Predstavenie Enteprise Europe Network (EEN)
• Vonkajšia spoločná obchodná politika EÚ.
• Preferenčné dohody EÚ s tretími krajinami a jednostranné preferenčné opatrenia (GSP EÚ 2014-2023)
• Pôvod tovaru a clá a iné obchodné opatrenia
• Nepreferenčné pravidlá pôvodu EÚ
• Preferenčné pravidlá pôvodu pre určovanie a osvedčovanie pôvodu tovaru /Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (PEM)/
• Osvedčovanie a/alebo vyhlásenia o pôvode tovaru (osvedčenia o pôvode ONP, EUR 1, vyhlásenia na faktúre, vyhlásenia subdodávateľa a iné osvedčenia, napr. ATR.1, výmena osvedčenia a náhradné osvedčenie pôvodu)
• Precvičenie určovania pôvodu tovaru podľa pravidiel pôvodu EÚ v podmienkach slovenského podniku na exportované produkty do tretích krajín.
• Diskusia, otázky a odpovede

Prihlásiť sa môžete zaslaním vyplnenej Návratky alebo online.

Ďalšie info:
Trenčianska regionálna komora SOPK
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
E-mail: jan.vaclav@sopk.sk