Seminár Preferenčný pôvod tovaru

22.03.2017 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na seminár "Preferenčný pôvod tovaru", ktorý sa bude konať dňa 22. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Seminár je zameraný na oblasť pôvodu tovaru v medzinárodnom obchode medzi EÚ a tretími (nečlenskými) štátmi, správne preferenčné zaobchádzanie a plnenie preferenčných podmienok pri požadovaní výhod v súvislosti s dovozným clom.Poskytnúť účastníkom aj informácie o súčasnom legislatívnom stave a relevantných zmenách.

Program:

  • colné konanie, colné a daňové územia EÚ, colná únia
  • jednostranné a recipročné zmluvy EÚ so združeniami štátov alebo jednotlivými štátmi
  • nepreferenčný a preferenčný pôvod tovaru
  • podmienky pre získanie výhod preferenčného pôvodu
  • dôkazy o pôvode tovaru
  • podporné dokumenty, dodávateľské vyhlásenia
  • záväzné informácie o pôvode tovaru a o nomenklatúrnom zatriedení
  • zmeny od 1.05.2016 (GSP, elektronický systém registrovania vývozcov REX, dlhodobé vyhlásenia dodávateľov a pod.).

Cieľová skupina: hospodárske subjekty, ktoré dovážajú a vyvážajú do/z krajín, ktoré nie sú členskými krajinami EÚ : pracovníci zasielateľov/špeditérov, dovozcovia a vývozcovia tovaru, colní deklaranti, colní zástupcovia, právni zástupcovia, nákupcovia, dopravcovia, prepravcovia a pod. Je vhodný aj pre schválené hospodárske subjekty so štatútom SHS/AEO, ktoré sú držiteľmi povolenia druh C.

Detailný program, ďalšie info a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017030202