Seminár Príprava návrhu projektu H2020 so zameraním na dopad

26.09.2018 | Bratislava, SR

CVTI SR v Bratislave Vás pozýva na seminár Príprava návrhu projektu H2020 so zameraním na "Dopad", ktorý sa uskutoční dňa 26. 09. 2018 od 9:00 hod. v Bratislave.
 
Cieľom semináru je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejšie kladených otázkach pri písaní projektu a metodike prípravy návrhu projektu so zameraním na dopad. Cieľovou skupinou sú zástupcovia organizácií zo súkromného a verejného sektora, ktorí aktuálne pripravujú projektové návrhy, projektoví manažéri.
 
Viac informácií môžete nájsť na našej internetovej stránke: h2020.cvtisr.sk a na podujatie sa môžete prihlásiť pomocou tohto formuláru: Registrácia.
 
Zdroj článku:
Dr Viera Petrasova
National contact point
Slovak Centre of Scientific and Technical Information
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Tel: +421 915 536 941
E-mail: viera.petrasova@cvtisr.sk
www.h2020.cvtisr.sk