Seminár Schválený hospodársky subjekt

20.09.2017 | Trenčín, SR

Regionálna komora SOPK Trenčín pozýva na seminár „Schválený hospodársky subjekt“, ktorý sa bude konať dňa 20. septembra 2017 od 9.30 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Jilemnického 2, Trenčín.

Jednodňový seminár je zameraný na proces získania a uplatňovania statusu schválený hospodársky subjekt podľa jednotlivých druhov povolenia, ktorý súvisí s výhodami uplatňovanými v zmysle platných colných predpisov nielen v rámci dodávateľského reťazca, ale aj voči colným orgánom EÚ.

Seminár je určený pre všetkých súčasných držiteľov certifikátov/statusu SHS/AEO, nových žiadateľov o status SHS/AEO a pre všetky hospodárske subjekty, ktoré majú pridelené číslo EORI a chcú využívať súčasné, ale aj budúce výhody podľa colných predpisov, ktoré status SHS/AEO na základe jednotlivých druhov povolení poskytuje.

Detailný program a návratku nájdete TU