Seminár "Slovensko-srbské obchodné alternatívy"

13.04.2018 | Trenčín, SR

 

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľujú pozvať na seminár "Slovensko-srbské obchodné alternatívy", ktorý sa bude konať dňa 13. apríla 2018 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Cieľom seminára je priblížiť slovenským podnikateľom podmienky podnikania v Srbsku, vysielanie a prijímanie pracovníkov.

Podujatie je pripravené v spolupráci so Slovensko - srbskou obchodnou komorou (SSOK), Inšpektorátom práce Trenčín (IP), oddelením cudzineckej polície Policajného zboru SR Trenčín (CP PZ SR) a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Trenčín (UPSVaR SR).

Seminár je určený pre všetky podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem o informácie, chcú optimalizovať svoje náklady investovaním v Srbsku a využiť tamojšie benefity poskytované zahraničným investorom, tiež pre personálne agentúry, ktoré zabezpečujú pracovnú silu pre slovenské podniky a pre firmy z oblasti daňového a účtovného poradenstva. Účastníci seminára obdržia odborné materiály v elektronickej podobe.

Program:
* Zamestnávanie cudzincov zo Srbska
* Vysielanie zamestnancov do Srbska
* Premiestňovanie podnikateľskej činnosti do Srbska
* Zakladanie spoločnosti
* Rozširovanie obchodných a výrobných aktivít
* Daňové a odvodové zaťaženia v Srbsku
* Predstavenie Enterprise Europe Network , medzinárodnej siete na podporu podnikania
* Diskusia

Ďalšie info, detailný program a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2018040301