Seminár Starostlivosť o pracovné prostriedky (technické zariadenia a stroje)

16.02.2017 | Trenčín, SR

 

 

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľujú pozvať na seminár "Starostlivosť o pracovné prostriedky (technické zariadenia a stroje)", ktorý sa bude konať dňa 16. februára 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Seminár sa bude detailne venovať starostlivosti o pracovné prostriedky, technické zariadenia a stroje, povinnosti BOZP v starostlivosti o pracovné prostriedky, výrobe a prevádzke, dokumentácii, kontrolnej činnosti, výkonu prác a činností – spôsobilosť zamestnancov, zamestnávateľa, skúsenostiam z praxe, úrazovosti z pohľadu nevhodnej činnosti a výkonu prác s pracovnými prostriedkami

Cieľová skupina: vedúci zamestnanci zamestnávateľa, poverení zamestnanci v starostlivosti o BOZP, manager OHS, zástupca zamestnávateľa, zástupca zamestnancov, správcovia budov, určený zodpovedný zamestnanci za starostlivosť o bezpečnosť zariadení a pod.

Ďalšie info a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017012610