SIFER B2B Meetings 2023 - International Railway Brokerage Event

28.03.2023 | Lille, Francúzsko

Toto matchmakingové podujatie je jedinečnou platformou pre malé a stredné podniky, start-upy a väčšie spoločnosti, ako aj výskumné ústavy, aby našli nových obchodných partnerov, iniciovali cezhraničnú spoluprácu a efektívne zdieľali inovatívne technológie.

Dátum: 28. -29.03.2023

Registrácia prebieha do: 22.03.2023

Miesto: Lille, Francúzsko

Oficiálna web stránka: https://sifer-b2b-meetings-2023-international.b2match.io/

Pre koho ?

 • MSP a nadnárodné spoločnosti
 • Inštitucionálni a súkromní nákupcovia
 • Výskumné centrá a laboratóriá
 • Investori

Témy :

 • Koľajové vozidlá – najnovšie v dizajne a systémoch koľajových vozidiel
 • Infraštruktúry – inovácie v technológii železničnej infraštruktúry
 • Technológia osobnej dopravy – uspokojenie potrieb cestujúcich
 • Interiér koľajového vozidla – spĺňa očakávania cestujúcich

Prečo sa zúčastniť?

Spoznajte potenciálnych partnerov alebo zákazníkov a rozšírte sieť svojej spoločnosti v rámci európskeho železničného priemyslu.

 • Zistite o trendoch a inováciách na trhu
 • Rozvíjať a/alebo posilňovať obchodné vzťahy
 • Nájdite nových obchodných a technologických partnerov
 • Nadviažte spoluprácu s medzinárodnými spoločnosťami

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk