SIMODEC 2020 - ONLINE kooperačné podujatie!

24.11.2020 | Online

Zúčastnite sa podujatia o strojárskom priemysle SIMODEC , 4-dňová výstava, na ktorej sa stretávajú najväčšie národné a medzinárodné zainteresované strany v odvetviach sústruženia, obrábania a čiastočnej výroby v automobilovom, leteckom, lekárskom, hodinárskom priemysle a mnohých ďalších oblastiach.

Prečo sa zúčastniť ONLINE PODUJATIA?

  • Získajte informácie o najnovších trendoch v odvetviach obrábania, sústruženia tyčí a výroby častí: výrobné zariadenia, periférne stroje, rezné nástroje, montáž a robotizácia, metrológia a kontrola, výroba aditív, životné prostredie a bezpečnosť, údržba ...
  • Objavte nové produkty a služby a predstavte svoje najvýhodnejšie projekty a produkty
  • Iniciovať cezhraničné kontakty a spoluprácu počas dvojstranných stretnutí
  • Zoznámte sa s medzinárodnými odborníkmi a partnermi a diskutujte o nich na inovatívnych riešeniach a vývoji nových komerčných, technologických alebo výskumných projektov

Oficiálna stránka podujatia: http://en.salon-simodec.com/

Pri prihlásení na podujatie prosím uveďte RPIC Prešov ako svoju support office. V prípade otázok či nejasností nám napíšte na een@rpicpo.sk