Školiaci program Pripravte sa na Japonsko - Get ready for Japan

21.10.2024 | Japonsko

 

Záujemcom o japonský trh dávame do pozornosti 2-týždňový program, ktorý sa organizuje každoročne od roku 1987. Cieľom je pomôcť manažérom a vedúcim pracovníkom EÚ získať hlboké znalosti o tom, ako podnikať v Japonsku.

Cieľom Get Ready for Japan je komplexne porozumieť japonským obchodným praktikám a komunikačným štýlom a identifikovať príležitosti pre úspešné obchodné partnerstvá. Okrem toho je cieľom programu poskytnúť prehľad o rozhodovacom procese v japonských spoločnostiach, čo prispeje k lepšiemu pochopeniu ich vyjednávacieho štýlu a hierarchie. Program má v úmysle posilniť existujúce vzťahy s japonskými zákazníkmi a nadviazať nové kontakty s potenciálnymi s prispôsobenou podporou dohôd.

Termíny školení:
21. – 25. októbra 2024 – online
11. – 15. novembra 2024 – v Tokiu v Japonsku

Uzávierka prihlášok: štvrtok 29. augusta 2024

PROFIL ÚČASTNÍKA

Typickí účastníci:
- manažéri a vedúci pracovníci z malých a stredných podnikov
- zohrávajú významnú úlohu pri definovaní a implementácii politík svojich spoločností týkajúcich sa Japonska,
- majú byť presunuté do Japonska,
- pochádzajú od spoločností, ktoré majú v úmysle dodávať japonským spoločnostiam,
- chcete sa dozvedieť o manažérskych postupoch a technologickom vývoji v Japonsku.

Misia je otvorená pre akýkoľvek druh činnosti.

NÁKLADY

- Stredisko EÚ-Japonsko uhradí všetky poplatky za školenie: poplatky rečníkom, prenájom miestnosti, dopravu zabezpečenú pre skupinové aktivity a tlmočníkov.
- Od spoločností účastníkov sa očakáva, že budú hradiť cestovné, ubytovanie a životné náklady.

Upozornenie: V záujme zabezpečenia vysokej miery osobnej pozornosti je počet účastníkov v programe obmedzený, a preto sa do termínu uzávierky uskutoční výberové konanie medzi všetkými prijatými kandidatúrami.

Pre viac informácií o misii a prihlášku:
https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme-2