Smart and Sustainable Energy Solutions

03.11.2020 | Online

Európske energetické prostredie prechádza zásadnou transformáciou smerom k decentralizovanej, distribuovanej a čistejšej energii založenej najmä na obnoviteľných zdrojoch energie. Zabezpečenie spoľahlivých, dostupných a udržateľných dodávok energie si vyžaduje rôzne technológie na výrobu, konverziu a využívanie energie spolu s integráciou infraštruktúry. Digitalizácia je kľúčom pre budúci energetický sektor a inteligentné mestá.

Cieľom podujatia je predstaviť súčasné trendy a výzvy v odvetví inteligentnej energetiky a spojiť partnerov z Rakúska, Českej republiky a Slovenska s cieľom vytvoriť nové príležitosti na cezhraničnú spoluprácu.

Témy podujatia:

  • Energetická účinnosť
  • Integrácia siete obnoviteľných zdrojov
  • Skladovanie, prenos a distribúcia energie
  • Energetické riadenie a bezpečnosť

Kto by sa mal zúčastniť?

  • Vývojári a poskytovatelia riešení
  • Distribučné spoločnosti energie
  • Spoločnosti výkonovej elektroniky
  • Obce a mestá

Oficiálna stránka podujatia: https://smartenergy2020.b2match.io/home

Registrácia je otvorená do 2.11.2020 → TU

Kontakt: Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, 02/323 327 14