Smart Building Levante

19.02.2021 | Online

Od inteligentných domov po inteligentné mestá, technologický rozvoj a zmierňovanie globálneho otepľovania. Toto sú hlavné témy online podujatia, na ktorom máte možnosť odprezentovať svoje produkty, služby alebo projekty a získať informácie o najnovších trendoch  z oblasti „smart city“.  

Enterprise Europe Network vás pozýva na networkingové podujatie Smart Building Levante, ktoré sa bude konať 19.-20.02.2021 online. Podujatie je zamerané najmä na vyhľadávanie a prepojenie kontaktov (networking) z oblasti výstavby a územných technologických inovácií pre juhotalianske regióny. Cieľom tohto podujatia je upevnenie existujúcich partnerstiev ako aj vytváranie nových prostredníctvom zapájania inovatívnych technológií pri hľadaní cielených odpovedí na konkrétne otázky.

Podujatie odštartuje online workshopom s názvom „Smart Building in the European Green Deal: Challenges and Opportunities“ (19. februára 2021, 10:30 - 12:00), ktorý bude zameraný na European Green Deal.

Sektorové zameranie:

 • Energetická účinnosť a technické zabezpečenie budov
 • Obnoviteľné energie
 • Bezpečnosť
 • Smart City Technologies
 • Pripojiteľnosť
 • Audio / Video
 • Domáca automatizácia
 • Elektrické systémy a inteligentné osvetlenie

Cieľová skupina:

 • Inštalatéri, stavebníci
 • Dizajnéri
 • Manažéri IKT
 • Systémoví integrátori
 • Dodávatelia
 • Veľkoobchody a distribútori
 • Orgány verejnej správy
 • Správcovia budov

Termín podujatia: 19.-20.02.2021

Registrácia otvorená do: 12.02.2021, registrujte sa TU

Miesto: virtuálne

Poplatky: zdarma

Webová stránka podujatia: https://smart-building-levante.b2match.io/  

Po prihlásení na podujatie, prosím, uveďte Slovak Business Agency ako svoju „support office“.

Pre viac informácií kontaktujte:

Júlia Mesíková, mesikova@sbagency.sk, + 421 907 857 342

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk+421 915 930 307.