Smart Business Festival - odborný seminár o inteligentnom podnikaní spojený s bilaterálnymi rokovaniami

19.09.2018 | Bratislava, SR

 

Slovenská obchodná a priemyselná komora v rámci projektu Enteprise Europe Network Vás pozýva na odborný seminár o inteligentnom podnikaní spojený s bilaterálnymi rokovaniami „Smart Business Festival“, ktorý sa bude konať dňa 19. septembra 2018 v hoteli Bôrik v Bratislave.

Hlavným organizátorom je české záujmové združenie právnických osôb CzechInno a spolu s ďalšími partnermi podujatie ponúka podnikateľom nielen technologické, sociálne a ekonomické inovácie, ktorými môžu dosiahnuť výrazné výsledky pri svojom podnikaní, ale aj propagáciu neobvyklých a inovatívnych projektov, nástrojov a technológií slúžiacich na podnikanie.

Detailný program nájdete TU ◄ V rámci programu vám okrem projektu Enteprise Europe Network predstavíme:
- Podporu zo strany štátu a Európskej komisie so zameraním na rozvoj digitalizácie a smart biznisu
- Nefinančné stimuly na rozvoj výskumu a inovácií vo firmách
- Konkrétne príklady dobrej praxi z biznisu a skúsenosti zahraničných aj tuzemských investorov
- Zdroje 4.0
- Nové technológie a ich vzťah k bezpečnosti firemných prevádzok
- Koncept digitálnej fabriky a jeho prvky
- Aktuálne výzvy aplikovaného výskumu na Slovensku
- Zahraničné skúsenosti a príklady dobrej praxe z firiem úspešne využívajúcich digitálne technológie na úsporu v svojej prevádzke
- Aktuálne tuzemské a zahraničné skúsenosti a príklady dobrej praxe pri riešení aktuálnych potrieb trhu práce
- Aktuálne výzvy a deficity slovenského trhu práce
- Konzultačnú činnosť a poradenstvo pre slovenské inovatívne firmy
- Nové cezhraničné projekty na podporu digitalizácie
- Inšpirácie na podporu firiem pri prechode na vyššie stupne digitalizácie

Registrácia na akciu je bezplatná. V prípade záujmu sa môžete prihlásiť formou elektronickej prihlášky do 18. septembra 2018.

Ak máte záujem zúčastniť sa aj bilaterálnych rokovaní, zaregistrujte sa do aplikácie na tomto odkaze:  http://smartbusinessfestivalsk.coolb2btalk.com. Detailný popis registrácie nájdete na http://ceeinno.eu/sk/smart-business-festival/b2b-stretnutia

Tešíme sa na Vašu účasť