SME Instrument (1. fáza) - Ako pripraviť návrh projektu

23.01.2019 | Bratislava

CVTI SR Vás pozýva na seminár Ako pripraviť návrh projektu pre SME Instrument - 1. fáza, ktorý sa uskutoční dňa 23.1.2019 v budove CVTI SR v Bratislave.

Cieľom semináru je poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o najčastejších problémoch a nedostatkoch projektových návrhov v rámci schémy SME Instrument – 1. fáza. Cieľovou skupinou sú zástupcovia obchodných spoločností, ktorí už podávali návrh projektu alebo plánujú podať návrh projektu vo februári a máji 2019.

Viac informácií a registrácia tu...