Špecializovaný konzultačný seminár "Superodpočet na výskum a vývoj

12.06.2018 | Trenčín, SR

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľuje pozvať na špecializovaný konzultačný seminár "Superodpočet na výskum a vývoj", ktorý sa bude konať dňa 12. júna 2018 vo Facility System Hub - Priemyselnom parku Trenčín, Bratislavská 614, Trenčín.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná. Registrovať sa je možné online do 11. júna 2018 do 15:00 h.

Ak sa venujete oblasti výskumu a inováciám, príďte na naše podujatie a získa¬te cenné rady. Od roku 2015 majú slovenské spoločnosti k dispozícii veľmi efektívny nástroj financovania inovácií, tzv. superodpočet na výskum a vývoj. Uplatnite si odpočet od základu dane z príjmov vo výške 25 % nákladov vynaložených pri realizácii Vašich projektov, a to po splnení 2 základných parametrov - citeľný prvok novátorstva a prekonanie technickej alebo vývo¬jovej neurčitosti.

Seminár je určený pre začínajúce aj etablované firmy, spĺňajúce definíciu MSP, so sídlom v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského.

Cieľom podujatia je uviesť problematiku a informovať o možnostiach 100% odpočtu nákladov na vedu a výskum a použitie v praxi v zmysle nových legislatívnych pravidiel platných od 1.1.2018. Informovať o možnostiach využitia superodpočtu nákladov (výdavkov) vzniknutých v roku 2017 v prípade posunutého fiškálneho roka, alebo odloženého daňového priznania. Prezentovať kritéria oprávnenosti pre superodpočet. Po skončení je možné využiť bezplatné individuálne konzultácie

Program:
• čo je superodpočet na výskum a vývoj a prečo je pre vás dôležitý
• superodpočet je štandardný nástroj financovania inovácií a vývoja vo svete
• aktuálna legislatíva,
• výpočet úspory rok 2017,
• výpočet úspory navýšeného odpočtu na 100% od roku 2018,
• parametre vedy a výskumu,
• uplatniteľné a neuplatniteľné projekty,
• uplatniteľné a neuplatniteľné náklady,
• potrebná dokumentácia,
• zásadné pravidlá a povinnosti pri aplikácii superodpočtu
• superodpočet na vede a výskume – daňové priznanie a garantovanie.

Lektorom je Ing. Libuša Klamová - skúsená senior business developerka, ktorá sa špecializuje na financovanie inovácií. Medzi jej klientov patria veľké slovenské aj zahraničné firmy z rôznych oblastí. O aktuálnej situácií, skú¬senostiach a možnostiach v odpočte na výskum a vývoj prednáša na rôznych odborných seminároch.

Podujatie sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch a Operačného programu Výskum a inovácie.