Speed-Match 2023 International Networking Event

24.05.2023 | Online

Speed Match International Networking Event 2023 sa bude konať 24. – 25. mája 2023. Podujatie sa zameria spoločne na letecký, železničný a automobilový sektor. Cieľom je teda, aby spoločnosti s podobnými výrobnými schopnosťami nadviazali vzájomné vzťahy a rozšírili svoje obchodné siete.

Dátum: 24. -25.05.2023

Miesto: online

Registrácia do: 23.05.2023

Oficiálna web stránka: https://speedmatch2023.b2match.io/

Toto podujatie poskytne veľkým spoločnostiam, MSP, komorám, klastrom, investorom, verejným inštitúciám a združeniam jedinečnú príležitosť nadviazať obchodné a technologické partnerstvá prostredníctvom vopred naplánovaných stretnutí 1-1. Bilaterálne stretnutia sú naplánované na 20 minút podľa dostupnosti, záujmov a cieľov každého účastníka. Aby účastníci mohli nájsť vhodných partnerov, je každý účastník povinný vybrať si aspoň jednu položku z „Príležitostí na trhu“.

Zameranie:

Letecký priemysel

Výroba motorových dielov, konštrukčných dielov, tvárnenie plechov, výroba nástrojov a prípravkov, presné sústruženie, káblové a káblové zväzky, špeciálne procesy, povrchová úprava, montáž, integrácia atď.

Železničný priemysel

Výroba lokomotív, výroba vagónov a komponentov, kabína, podvozky, dieselové motory, výroba brzdových systémov, signalizačné riešenia, energetické systémy a kabeláž, presné odlievanie, presné obrábanie, montáž, lakovanie, lakovanie atď.

Automobilový dodávateľský priemysel

Výroba nákladných automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel, pohonných jednotiek, častí motorov a motorov, karosérií hriadeľov, hasičských vozidiel, záchranárskych vozidiel, automobilových zdvihákov, zámkových systémov dverí vozidiel, prívesov, podnosov, sedadiel, ráfikov, kabín obsluhy, podvozkov, hriadeľov náprav, hriadeľ zadného prevodu a automobilové diely atď.

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk

SBA, Katarína Jelenáková, jelenakova@sbagency.sk, +421 2 20 363 270