Speed-Match 2024 International Networking Event (Online)

28.05.2024 | Online

Speed Match International Networking Event 2024 sa bude konať 28. – 29. mája 2024. Podujatie sa zameria spoločne na letecký, železničný a automobilový sektor. Cieľom je teda, aby spoločnosti s podobnými výrobnými schopnosťami nadviazali vzájomné vzťahy a rozšírili svoje obchodné siete.

Dátum: 28. -29.05.2024

Miesto: Online

Registrácia prebieha do: 29.05.2024

Oficiálna web stránka: https://speed-match-2024-international-networking.b2match.io/

Zameranie:

  • Letecký priemysel

Výroba motorových dielov, konštrukčných dielov, tvárnenie plechov, výroba nástrojov a prípravkov, presné sústruženie, káblové a káblové zväzky, špeciálne procesy, povrchová úprava, montáž, integrácia atď.

  • Železničný priemysel

Výroba lokomotív, výroba vagónov a komponentov, kabína, podvozky, dieselové motory, výroba brzdových systémov, signalizačné riešenia, energetické systémy a kabeláž, presné odlievanie, presné obrábanie, montáž, lakovanie, lakovanie atď.

  • Automobilový dodávateľský priemysel

Výroba nákladných automobilov, ľahkých úžitkových vozidiel, pohonných jednotiek, častí motorov a motorov, karosérií hriadeľov, hasičských vozidiel, záchranárskych vozidiel, automobilových zdvihákov, zámkových systémov dverí vozidiel, prívesov, podnosov, sedadiel, ráfikov, kabín obsluhy, podvozkov, hriadeľov náprav, hriadeľ zadného prevodu a automobilové diely atď.

Prečo sa zúčastniť?

  • Rozšírte svoju medzinárodnú obchodnú sieť
  • Vytvárajte cezhraničné kontakty a zmluvy
  • Nájdite nových obchodných/technologických partnerov a zákazníkov
  • Propagujte svoj produkt a posilnite svoje postavenie na trhu
  • Zoznámte sa s novými technológiami
  • Spojte sa so svojím regiónom

Kontakt: RPIC Prešov - Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk