Špičková realizácia

18.05.2022 | Košice, Slovensko

 

18.5.2022, 09:00–14:00h, UVP TECHNICOM, Košice

Bežia procesy vo vašej firme bez dramatického napätia a je ich výsledkom adekvátny zisk?
Odporúčajú Vaši zákazníci Vaše produkty svojim známym?

Úspešné firmy robia správne výbery z možností, ktoré majú a zaviedli rutiny, ktoré udržujú firmu v tom správnom "rytme rastu".

Ciele bez rutiny sú len želania, rutiny bez cieľov sú bez výsledkov.
Jasná vízia (ciele) + DISCIPLÍNA (zavedené rutiny) = ÚSPECH

Ktoré rutiny sú dôležité a prispievajú k rastu firmy tak, aby jej majitelia sa mohli venovať stratégii a pracovali menej? Ako ich nastaviť? Ktoré nástroje k tomu použiť?

UVP TECHNICOM – Enterprise Europe Network Vás pozýva v rámci akadémie vnútrofiremného rastu Ako NALADIŤ firmu na RAST a pracovať MENEJ na školenie s tematikou Špičková realizácia.

Termín a miesto konania 

18.5.2022 v čase 9:00-14:00h, Univerzitný vedecký park TECHNICOM, Technická univerzita v Košiciach, Němcovej 5, 042 00 Košice                 

Program:

08:45-09:00

Registrácia účastníkov

09:00-09:05

Úvodné slovo

09:05–10:00 

Zodpovednosti šéfa a radikálna otvorenosť

10:00-11:00

Ako dosahovať výsledky

11:00-11:15

Prestávka

11:15-12:30

Efektívny rytmus porád a stretnutí

12:30-13:30

10 Rockefellerových návykov
Individuálna a skupinová práca

13:30–14:00

Diskusia a záver

O lektorke

Mária Radvanská sa venuje poradenstvu a rozvoju podnikateľských subjektov vyše 20 rokov. Identifikuje bariéry rozvoja a pomáha podnikateľom nájsť cestu ako ich prekonať. Od firiem však očakáva aktívny prístup, pretože len v úzkej súčinnosti ľudí danej firmy a s podporou vedenia je možné aj zdanlivo nemožné. Ľudia sú zárukou toho, že zmena bude trvalá. Najviac ju inšpiruje výrok - čo firma nedokáže, ľudia zvládnu.

Cieľová skupina

Akadémia vnútrofiremného rastu je určená predovšetkým majiteľom a výkonným riaditeľom firiem, manažérom, či riadiacim pracovníkom s rozhodovacími právomocami, ktorí majú ambíciu pomôcť firme výrazne rásť. Rozhodnutie pre RAST je strategickým rozhodnutím a firmu je potrebné na neho dôkladne naladiť. Pri správnom naladení bude majiteľ pracovať oveľa menej a získa viac času pre seba, rodinu, svoje koníčky.

Čo povedali účastníci školenia

Toto školenie nerealizujeme prvý krát. Úspešne ho absolvovali podnikatelia a ich manažéri v minulosti. Na otázku "Prečo by ste odporúčali aj iným podnikateľom zúčastniť sa takéhoto školenia v budúcnosti?" účastníci v dotazníkoch spätnej väzby odpovedali:

 • Pre názory iných ľudí v oblasti podnikania
 • Rast je dôležitý, zo stagnácie sa je potrebné rozhýbať
 • Rýchly pohľad na manažérske zručnosti
 • Školenie pomáha
 • Aby boli konkurencieschopnými
 • Pretože je veľmi osožné pre rast firmy
 • Je dobré si mnohé veci uvedomiť a obnoviť
 • Zaujímavé poznatky
 • Uvedomiť si potrebu poznania aj teórie
 • Pomôže zmeniť pohľad na zamestnancov
 • Pre praktické zameranie
 • Je dobré si stále zopakovať
 • Trefné, k veci
 • Pre zorientovanie sa vo veciach
 • Nové nápady, inšpirácie
 • Rozšíri rozhľad

Prihláška
Prihlásiť sa je možné vyplnením on-line prihlášky do 11.5.2022. Kapacita je obmedzená na max. 20 osôb.

Účastnícky poplatok

Akadémia sa koná v rámci aktivít siete Enterprise Europe Network a je pre podnikateľské subjekty, ktoré majú ambíciu medzinárodne rásť ZDARMA.

Upozornenie: V prípade záväzného prihlásenia sa a neúčasti na školení, bude firme fakturovaný sankčný poplatok vo výške 120 eur. Zúčastniť školenia sa môže aj náhradník za prihláseného účastníka. Odhlásiť sa zo školenia bez sankčného poplatku je možné do 11.5.2022 zaslaním e-mailu na een@uvptechnicom.sk.

Kontakt
een@uvptechnicom.sk, Tel. číslo: +421 55 602 3661, 0918 734 605

Nevyhovujú vám skupinové otvorené školenia? Chcete, aby ich absolvovali viacerí kľúčoví hráči vo firme naraz? Akadémiu alebo jej vybrané časti je možné realizovať aj priamo u vás vo firme. V prípade záujmu kontaktujte een@uvptechnicom.sk.

Ak nie ste vy tým správnym adresátom vo firme, informujte o tejto príležitosti tie správne osoby – majiteľa firmy, riadiacich zamestnancov zodpovedných za inovácie, vývoj nových produktov a služieb, či aktívne osoby zodpovedné za vytváranie podmienok pre dobrú zamestnaneckú skúsenosť (HR). Pomôžete tak firme rýchlejšie rásť.

NALAĎTE firmu na RAST a pracujte MENEJ.

Inovujte, konkurujte, predbehnite!