Sprostredkovateľské stretnutie Green days, International technology & Business meetings

10.10.2023 | Lyon, Francúzsko

Enterprise Europe Network Vás ako spoluorganizátor pozýva na sprostredkovateľské stretnutie Green days, ktoré bude súčasťou 30. ročník veľtrhu Pollutec. Tento popredný veľtrh v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva sa uskutoční 10. – 13. októbra 2023 v meste Lyon vo Francúzsku.

Registrácia trvá do 24.9.2023: https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/

Bezplatné podujatie je určené najmä spoločnostiam, firmám, výskumným centrám a klastrom, ktorí majú záujem o B2B a odborné stretnutia, európske financovanie a inter-klastrovanie.

Bilaterálne stretnutia sú dohodnuté vopred (overenie záujmu na zabezpečenie relevantnosti) a trvajú 20 minút. Sú založené na profiloch (Ponuka/Požiadavka technológie, Obchod a Vyhľadávanie partnerov pre európske projekty).

Prečo sa zúčastniť?

  • Zoznámte sa s medzinárodnými partnermi.
  • Nájdite obchodné príležitosti a nové technológie.
  • Získajte prístup na nové trhy.
  • Zviditeľnite sa.
  • Propagujte svoje know-how.
  • Získajte informácie o európskych dotáciách.

Na poslednom ročníku podujatia Green Days Pollutec v roku 2021 sa zúčastnilo viac ako 800 účastníkov z 57 krajín sveta.

Viac info: https://green-days-pollutec-2023.b2match.io/

Kontakt: matej.smrek@cvtisr.sk, 02 / 69 253 154, CVTI SR