Stretnutie subdodávateľov Subcontracting Meetings 2023

31.05.2023 | Poznaň, Poľsko

Pozývame Vás na stretnutie subdodávateľov Subcontracting Meetings 2023, ktoré sa bude konať na medzinárodnom veľtrhu v Poznani počas výstavy priemyselných subdodávok v Poľsku. Podujatie je zamerané na spájanie priemyselných klientov s dodávateľmi počas dohodnutých kooperačných stretnutí.

Dátum: 30.5. – 2.6.2023, strenutia sa budú konať 31.5 a 1.6.2023

Forma stretnutia: on-site a hybridne

Registrácia: https://subcontracting-meetings-2023.b2match.io/

Nepremeškajte príležitosť získať cenné obchodné kontakty a rozšíriť základňu vašich klientov.

Subdodávateľské stretnutia sa plánujú pomocou špeciálnej internetovej platformy, kde si môžete prezrieť dostupné ponuky a následne si dohodnúť detaily osobného stretnutia v trvaní 30 minút.

Skupina subdodávateľských vystavovateľov je otvorená firmám, ktoré majú voľné výrobné kapacity a ponúkajú služby v oblasti:

  • kovoobrábanie,
  • spracovanie plastov,
  • guma a kompozity,
  • spracovanie dreva,
  • elektronika,
  • spoločnosti poskytujúce služby v priemysele.

K účasti na podujatí pozývame aj výskumné a vývojové jednotky, startupy, inkubátory a akcelerátory, ako aj inštitúcie a združenia pôsobiace v tomto odvetví.