Subcontracting meetings 2023

31.05.2023 | Hybrid

S potešením vás informujeme o stretnutiach subdodávateľov, ktoré sa budú konať na medzinárodnom veľtrhu v Poznani počas výstavy priemyselných subdodávok v Poľsku. Podujatie je zamerané na spájanie priemyselných klientov s dodávateľmi počas dohodnutých kooperačných stretnutí. Toto je vzácna príležitosť získať cenné obchodné kontakty a rozšíriť základňu vašich klientov.

Dátum: 31.5 - 02.06.2023

Miesto: hybrid

Registrácia prebieha do: 15.05.2023

Oficiálna web stránka: https://subcontracting-meetings-2023.b2match.io/

Skupina Subdodávateľských vystavovateľov je otvorená firmám, ktoré majú voľné výrobné kapacity a ponúkajú služby v oblasti:

• kovoobrábanie,

• spracovanie plastov,

• guma a kompozity,

• spracovanie dreva,

• elektronika,

• ako aj spoločnosti poskytujúce služby pre priemysel.

K účasti na podujatí pozývame aj výskumné a vývojové jednotky, startupy, inkubátory a akcelerátory, ako aj inštitúcie a združenia pôsobiace v tomto odvetví.

Kontakt:

RPIC Prešov: Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk

BIC Bratislava: Ing. Peter Kopkáš, PhD., kopkas@bic.sk, 02/323 327 14