Tech4SmartCities 2021 - medzinárodné partnerské podujatie

17.06.2021 | Online

Tech4SmartCities 2021

Pripojte sa online a zvýšte svoje šance ísť na medzinárodný trh a nájsť si svojho ďalšieho medzinárodného partnera.

Toto podujatie B2B a pitching sa zameriava na udržateľné a inteligentné technológie pre mestá a pozýva vás na objavenie viacerých obchodných a kooperačných príležitostí v oblasti energetickej hospodárnosti, mestskej mobility, udržateľnej výstavby, obehového hospodárstva, nízko uhlíkového hospodárstva a digitálnej transformácie.

Máte inovatívny projekt / riešenie, ktoré môže prispieť k dosiahnutiu cieľov klimatickej neutrality miest, čo zvyšuje ich odolnosť? Hľadáte partnera na vylepšenie a rozvoj svojej technológie? Pomôžeme vám nájsť vášho technického partnera pre projekty medzinárodnej spolupráce alebo výskumu a vývoja.

Hlavné témy, ktoré sa budú týkať podujatia zameraného na vytváranie spolupráce:

 • IKT pre mestá, inteligentné mestá a komunity
 • Inteligentná mobilita a logistika, MaaS
 • Energetická účinnosť budov a štvrtí
 • Obnoviteľné energie, správa a obnova energie, inteligentné siete a integrácia energetických systémov
 • Cirkulárne hospodárstvo a riešenia založené na prírode pre mestské časti
 • Inteligentné, zdravé a bezpečné bývanie

Podujatie sa zameria aj na európske príležitosti v oblasti výskumu a inovácií v rámci nového programu Horizont Európa.

Okrem sprostredkovateľských stretnutí bude zorganizovaných niekoľko paralelných aktivít, aby ste z tejto jednodňovej akcie vyťažili maximum:

 • Webinar Horizon Europe: NCP Brusel usporiada webinár zameraný na predstavenie možností financovania v rámci nového programu Horizon Europe. Témy zahŕňajú priority spojené s Green Deal, ako napríklad: riešenia založené na energii, mobilite, životnom prostredí a obehovom hospodárstve a akcie pre inkluzívnejšie a bezpečnejšie mestá. Tento webinár je určený iba pre účastníkov, ktorí sa tiež zaregistrovali na schôdzky B2B.
 • Stretnutie Tech4SmartCities Pitch 2021: máte inovatívnu technológiu a hľadáte finančných investorov? Ak sa prihlásite na ihrisko, vyberie sa 6 spoločností, ktoré predstavia svoj nápad s projektom skupine potenciálnych investorov.
 • NOVINKA v roku 2021: Tematické webové semináre: chcete sa inšpirovať príkladmi a obchodnými prípadmi z obehového hospodárstva, digitálneho a mobilného sektora, ktoré ilustrujú príležitosti a výzvy, ktorým mestá čelia pri prechode na klimaticky neutrálne udržateľné ekosystémy.

Zaregistrujte sa na jeden alebo viac tematických webinárov.

Tieto webové semináre sú určené iba pre účastníkov, ktorí sa tiež prihlásili na schôdze B2B.

Toto trojdňové MEDZINÁRODNÉ PODUJATIE sa koná 17. júna 2021.

Podujatie je bezplatné a primárne sa zameriava na:

 • Súkromné spoločnosti (vrátane začínajúcich MSP a veľkých spoločností)
 • Verejné orgány a obce
 • Priemyselné združenia
 • Univerzity a výskumné centrá
 • Investorov a obchodných anjelov

Viac informácií:

Kontakt:
BIC  Bratislava, Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, 0911 320 807

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307.