TECHINNOVATION 2019 V SINGAPURE

11.11.2019 | Singapúr

Pozývame vás na kooperačné podujatie organizované pri podujatí SWITCH (Singapor Week of Innovation and Technology) a Singapore Fintech Festival.

Techinnovation spája medzinárodných hráčov na poli technologických inovácií a podniky s cieľom urýchliť komercializáciu vznikajúcich technológií, udeľovanie licencií a podporovať otvorené inovačné spolupráce. Podujatie sa zameriava na zosúladenie potrieb priemyslu s technológiami, ktoré sú pripravené na uvedenie na trh.  

Oblasti, na ktoré je podujatie zamerané:

  • Služby a digitálna ekonomika (napr. elektronika, IT a telekomunikácie) 
  • Pokročilá výroba a inžinierstvo (napr. priemyselná výroba, materiály a chemikálie)
  • Rozvoj miest a udržateľnosť  (napr. Energie, Životné prostredie, Poľnohospodárstvo) 
  • Zdravie a osobná starostlivosť (napr. biologické vedy, medicína a zdravie) 

Očakáva sa, že konferencia a spoločná výstava pre všetky 3 podujatia pritiahne asi 57000 medzinárodných účastníkov zložených zo svetových obchodných lídrov, podnikov, startupov, výskumníkov, investorov, vládnych predstaviteľov a odborníkov v oblasti inovácií, ktorí tu prídu hľadať nové príležitosti, medzinárodné kontakty a možnosti spolupráce.  

Registrácia vystavovateľov a návštevníkov podujatí je otvorená pre všetkých záujemcov: malé a stredné podniky, nadnárodné organizácie,  manažérov technologických transferov a sprostredkovateľov v oblasti inovácií, ktorí chcú nájsť partnerov pre technologické partnerstvá.

Registrovaní účastníci sa môžu zúčastniť na kooperačnom podujatí, na ktorom sa budú organizovať stretnutia B2B medzi účastníkmi podujatia. 

Termín konania: 11.-13.11.2019.

Registrácia je otvorená do 8.novembra 2019.

Zaregistrovať sa na kooperačné podujatie môžete tu.

Viac informácií o podujatí TECHINNOVATION nájdete na stránke https://www.techinnovation.com.sg/                                                                                                              

V prípade záujmu alebo otázok nás kontaktujte na een@rpicpo.sk