Technologické kooperačné podujatie Wagralim Food Connections

25.09.2018 | La Bruyère, Belgicko

 

Pozývame Vás na technologické kooperačné podujatie Wagralim Food Connections z agropotravinárskeho sektora, ktoré sa bude konať dňa 25. septembra 2018 v La Bruyère, Belgicko.

Podujatie je jedným z najdôležitejších vo valónskom regióne, ktoré podporuje poľnohospodárske a potravinárske firmy a spoluprácu medzi priemyslom, univerzitami a výskumnými centrami.Počas pôodujatia budete mať možnosť zúčastniť sa interaktívnych seminárov, workshopov, B2B rokovaní a zdieľať vaše cenné skúsenosti.

Podujatie je zamerané na:
• Tvorivosť pre agropotravinárske spoločnosti
• FoodTech v Európe
• Blockchain
• Spracovanie potravín
• Osobná výživa
• Zdravé jedlo
• Finančné možnosti a európske projekty
• Hľadanie partnerov na spoluprácu a nové obchodné príležitosti

Poplatok: 165 € + DPH

Registrácia: https://wagralim-food-connections-2018.b2match.io/signup

Termín uzávierky: 21. september 2018

Zoznam všetkých účastníkov je k dispozícii po zaregistrovaní v online katalógu na oficiálnej webstránke. Prezrite si katalóg a rezervujte si B2B rokovania s účastníkmi, ktorí vás zaujímajú.

Všetky ďalšie informácie o podujatí, program, témy seminárov a zoznam prednášajúcih nájdete na oficiálnej stránke https://wagralim-food-connections-2018.b2match.io alebo vám ich poskytneme v SOPK na e-mailovej adrese: sopkueu@sopk.sk