Technology & Business Cooperation Days 2022 (hybrid)

30.05.2022 | onsite/online

Dátum: 30.05. -02.06.2022

Miesto: onsite/online

Registrácia prebieha do: 24.05.2022

Oficiálna web stránka:https://technology-business-cooperation-days-2022.b2match.io/

Kooperačné podujatie ponúka malým /stredným podnikom a výskumným organizáciám príležitosť nájsť a stretnúť sa s partnermi pre obchodné dohody a spoluprácu v oblasti výskumu a technológií so zameraním na:

- Riešenia Industry 4.0 a Smart Factory

- Technológie výroby efektívne z hľadiska zdrojov a energie

- Udržateľná energia a mobilita

- Nástroje na meranie

Podujatie je hybridným miestom na získanie nových technológií, konceptov a riešení, ako aj na nadviazanie kontaktu s potenciálnymi dodávateľmi a obchodnými partnermi s cieľom podporiť medzinárodný marketing a predaj už existujúcich produktov a služieb.

Prečo sa zúčastniť

  • Predveďte svoje najpriaznivejšie projekty, produkty alebo know-how
  • Zameranie na potenciálnych obchodných partnerov na vopred naplánovaných osobných stretnutiach
  • Iniciovať cezhraničné kontakty a spoluprácu
  • Nájdite nových obchodných/technologických/výskumných partnerov
  • Získajte najnovšie informácie o výsledkoch priemyselného výskumu
  • Stretnite sa a zdieľajte názory s výskumníkmi a odborníkmi
  • Ľahký prístup k podnikom a vedcom v tematickom zameraní.

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307

SOPK, Ján Václav, jan.vaclav@sopk.sk, +421 905 503 298

BIC Bratislava, Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk,  +421 911 320 807

SBA Katarína Jelenáková, jelenakova@sbagency.sk,  + 421 907 857 342