Tréning Moderná biznis etiketa

16.03.2017 | Trenčín, SR

 

Trenčianska regionálna komora SOPK si Vás dovoľujú pozvať na tréning "Moderná biznis etiketa", ktorý sa bude konať dňa 16. marca 2017 v priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK.

Cieľ a charakteristika tréningu: dobré spôsoby sa vo svete biznisu vyžadujú a patria ku kľúčovým kompetenciám moderného manažéra. Poznanie pravidiel biznis etikety a ich dodržiavanie dodáva manažérom suverénnosť vo vystupovaní a to im uľahčuje nadväzovať kontakty, budovať vzťahy, "otvárať dvere" k úspechu v biznise i v zamestnaní. Na jednodňovom tréningu si  prejdeme rôzne situácie v biznise, na pracovisku alebo na obchodnom rokovaní, precvičíme si pravidlá správneho správania a pokúsime sa, aby ste si dobré spôsoby osvojili a získali istotu vo svojom správaní v akejkoľvek situácii.

Program tréningu:
- Základné spoločenské pravidlá
- Na obchodnom rokovaní
- Biznis v reštaurácii
- Biznis outfit

Cieľová skupina: majitelia a riaditelia firiem, obchodní zástupcovia,asistenti, manažéri, ktokoľvek,kto má záujem naučiť sa/precvičiť si základné pravidlá modernej biznis etikety.

Ďalšie info a návratka na: http://tn.sopk.sk/view.php?cisloclanku=2017012612