Tréningový program „Get ready for Japan“

15.05.2023 | Tokyo, Japonsko

Zúčastnite sa dvojtýždňového tréningového programu „Get ready for Japan“, ktorý je určený pre malých a stredných podnikateľov v rámci EÚ. Nezmeškajte jedinečnú príležitosť, zažite a pochopte kultúrne aj ekonomické prvky, ktoré definujú japonské obchodné a technologické úspechy.

Program je zameraná na obchodný manažment. Pozostáva z kombinácie prednášok, prípadových štúdií, vyjednávacích cvičení s japonskými manažérmi a rôznych exkurzií. Rovnako máte možnosť požiadať o B2B stretnutia na mieru.

Termín školenia: 15. – 26. 5. 2023

Destinácia: Tokyo, Japonsko

Registrujte sa do 16. marca 2023! Počet účastníkov je obmedzený na 14 (prejdú výberovým konaním).

Prečo sa zúčastniť?

  • Pochopíte japonské podnikateľské prostredie, obchodné praktiky a ich spôsob komunikácie tak, aby sa vám podarilo nadviazať úspešný podnikateľský vzťah.
  • Nazriete bližšie do rozhodovacích procesov japonských spoločností, pochopíte ich vyjednávaciu taktiku a usporiadanie firmy.
  • Máte možnosť posilniť vzťahy s japonskými zákazníkmi a nadviazať kontakty na online B2B stretnutiach.  

Centrum EÚ-Japonsko pokrýva všetky náklady súvisiace s odbornou prípravou, ako sú honoráre prednášajúcich, prenájom miestnosti, transfery pri návštevách spoločnosti a podobne. Účastníci si hradia svoje cestovné náklady do a z Japonska, ako aj životné náklady vrátane ubytovania.

Pre viac informácií si môžete pozrieť aj krátke video https://www.eu-japan.eu/videos/GRFJ-video.mp4 alebo navštíviť stránku https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme.