Ukrajinsko-slovenské obchodné fórum spojené s obchodnou misiou a B2B

20.02.2020 | Senec, SR

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci Veľvyslanectvom Ukrajiny v SR a IMBIZ Group Slovakia si Vás dovoľujú pozvať na Ukrajinsko-slovenské obchodné fórum spojené s obchodnou misiou podnikateľov a bilaterálnymi rokovaniami, ktoré sa bude konať v dňoch 20. – 21. februára 2020 v Hoteli Zátoka, na Slnečných jazerách v Senci.

Obchodné fórum bude zamerané na nadviazanie spolupráce medzi slovenskými a ukrajinskými firmami v oblasti dodávky stavebných materiálov, technológií, inovácií a riešení pri výstavbe, konštrukciách z dreva, ocele, energeticky úsporných a enviro-technológií.

Vzhľadom na silný rozmach výrobných kapacít ponúka Ukrajina široké možnosti nákupu materiálov, surovín, oceľových konštrukčných celkov ako aj široké možnosti spolupráce pri subdodávkach a výmeny pracovnej sily. Otvorené sú možnosti investícií zo Slovenska na Ukrajinu a opačne.

Po oficiálnych príhovoroch bude nasledovať prezentácia jednotlivých ukrajinských spoločností a individuálne bilaterálne rokovania podľa vopred pripraveného harmonogramu.

Program:
20. 02. 2020
09.00 – 10.00    Registrácia účastníkov
10.00 – 10.30    Otvorenie fóra a príhovory
10.30 – 12.30    Prezentácia ukrajinských firiem
12.30 – 13.30    Obedná prestávka
13.30 – 17.00    Bilaterálne rokovania

21. 02. 2020
10.00 – 12.30    Bilaterálne rokovania
12.30 – 13.30    Obedná prestávka
13.30 – 15.00    Bilaterálne rokovania

Podrobnejšie informácie v pozvánke

Tešíme sa na Vašu účasť.