V4 Space Day 2022 – Stronger in Space Together B2B

26.09.2022 | Budapešť, Maďarsko

Dátum: 26. september 2022

Miesto: Budapešť, Maďarsko

Registrácia do: 24. september 2022

Link na podujatie: https://v4-space-day-2022.b2match.io/

V4 Space Day 2022 – Stronger in Space Together podujatie spája podniky z krajín V4 (CZ, HU, PL, SK), ktoré sú zamerané na priemyselné, RDI, obchodné alebo servisné činnosti spojené s vermírom.

 

Podujatie obsahuje konferenčné prednášky, kde môžete preskúmať potenciálne synergie vo vesmírnych sektoroch V4 a spoznať vnútroštátne postupy uľahčenia podnikania.  Zástupcovia vlád, klastrov a príslušných spoločností poskytujú pohľad na regionálne aspekty vesmírneho sektora. Regionálne inkubačné centrá Európskej vesmírnej agentúry (ESABIC) tiež prezentujú svoje aktivity a zdieľajú svoje skúsenosti s mentorstvom podnikov.

 

Počas podujatia majú všetci zainteresovaní paticipanti - zástupcovia firiem, výskumných ústavov, vládneho sektora a ďalších zainteresovaných strán - možnosť vymeniť si rozhovory v oblasti B2B. Služba business matchmaking spája účastníkov z rôznych krajín nášho regiónu. Je to jedinečná príležitosť na generovanie nových obchodných a výskumných kontaktov a zmlúv časovo a nákladovo efektívnym spôsobom, ktorý môže priniesť výsledky v podnikaní.

 

Prečo sa zúčastniť konferencie v Budapešti?  

  • Posilnenie v oblasti klastrov alebo konzorcií.
  • príležitosť stretnúť sa s množstvom potenciálnych partnerov regiónu V4

 

Hlavné body podujatia:

  • posilnenie konkurencieschopnosti firiem z V4
  • príležitosť stretnúť nového partnera
  • vytváranie komparatívnych výhod
  • zdieľanie skúseností z klastrov a agentúr v oblasti mentorstva podnikov

 

Support pre podujatie:
BIC Bratislava: Peter Kopkáš, kopkas@bic.sk, +421 911 320 807