VI Solar Energy Business Mixer | B2B meetings

01.06.2022 | online

Dátum: 01. -03.06.2022

Miesto: online/onsite

Registrácia prebieha do:03.06.2022

Oficiálna web stránka: https://vi-solar-energy-business-mixer.b2match.io/

Stretnutia B2B sú venované podnikateľom a organizáciám v oblasti fotovoltaiky. Spoločnosti vytvárajúce dodávateľský reťazec, t. j. výrobcovia komponentov, servisné spoločnosti, konzultanti, stavebníctvo, predaj energie a služby, Fabs & Equipments, Material & Components, Silicon & Cells, Modules, Systems, BOS spoločnosti sú obzvlášť vítané.

Vzhľadom na situáciu COVID-19 budú stretnutia prebiehať hybridným modelom – on-line a on-site.

Dátum: 1. – 3. júna 2022

1. júna - on-line

2. júna - on-line a na mieste

3. júna - on-line

Prečo sa oplatí zúčastniť sa na ňom?

  • Vopred dohodnuté stretnutia s vybranými potenciálnymi partnermi
  • Možnosť nadviazania medzinárodnej spolupráce
  • Výmena skúseností s firmami z Poľska a európskych krajín
  • Stretnutia a výmena názorov s odborníkmi z oblasti pv a súvisiacich odvetví
  • Nadviazanie technologickej a obchodnej spolupráce
  • Podpora expanzie medzinárodnej spoločnosti
  • Prístup k znalostiam o nových technológiách a riešeniach

Support pre toto podujatie je:

RPIC Prešov, Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk, +421 915 930 307