VII Solar Energy Hybrid Business Mixer B2B meetings

29.05.2023 | Online/Varšava, Poľsko

Dynamický rozvoj fotovoltických priemyslu v Poľsku, rýchlo sa meniace obchodné modely a ich podmienky si vyžadujú neustále sledovanie zmien na trhu. Priemyselné stretnutia prinášajú množstvo poznatkov a obchodných kontaktov a sú tiež výborným spôsobom monitorovania trhu.

Dátum: 29. -31.05.2023

Miesto: onsite/online

Registrácia prebieha do: 31.05.2023

Oficiálna web stránka: https://vii-solar-energy-business-mixer.b2match.io/

Hybridné (on-line/on-site) B2B EEN stretnutia: pre koho?

Stretnutia B2B sú venované podnikateľom a organizáciám v oblasti fotovoltaiky. Spoločnosti vytvárajúce dodávateľský reťazec, t. j. výrobcovia komponentov, servisné spoločnosti, konzultanti, stavebníctvo, predaj energie a služby, Fabs & Equipments, Material & Components, Silicon & Cells, Modules, Systems, BOS spoločnosti sú obzvlášť vítané.

Stretnutia B2B: všeobecné zásady a postup registrácie.

B2B stretnutia trvajú 20 minút, vopred dohodnuté stretnutia umožnia účastníkom nadviazať vzťahy, nájsť centrá pre spoločný výskumný projekt alebo uskutočniť transfer technológií s novými obchodnými partnermi v rámci celého dodávateľského reťazca fotovoltaiky. K tomu je potrebné: zaregistrovať sa, prezentovať seba a ponuku svojej firmy a vybrať účastníkov, s ktorými sa počas akcie stretnete.

Kedy sa uskutoční?

Dátum: 29. – 31. máj 2023,

29. mája - on-line

30. mája - on-line

31. mája - on-line aj na mieste

Prečo sa oplatí zúčastniť sa na ňom?

  • Vopred dohodnuté stretnutia s vybranými potenciálnymi partnermi
  • Možnosť nadviazania medzinárodnej spolupráce
  • Výmena skúseností s firmami z Poľska a európskych krajín
  • Stretnutia a výmena názorov s odborníkmi z oblasti PV a súvisiacich odvetví
  • Nadviazanie technologickej a obchodnej spolupráce
  • Podpora expanzie medzinárodnej spoločnosti
  • Prístup k znalostiam o nových technológiách a riešeniach

Kontakt: RPIC Prešov-Mgr. Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk