VIII Solar Energy Hybrid Business Mixer B2B meetings

27.05.2024 | Hybrid

Dynamický rozvoj fotovoltického priemyslu v Poľsku, rýchlo sa meniace obchodné modely a ich podmienky si vyžadujú neustále sledovanie zmien na trhu. Priemyselné stretnutia prinášajú množstvo poznatkov a obchodných kontaktov a sú tiež výborným spôsobom monitorovania trhu.

Dátum: 27. -29.05.2024

Miesto: hybrid

Registrácia prebieha do: 29.05.2024

Oficiálna web stránka: https://viii-solar-energy-business-mixer.b2match.io/

Kedy sa uskutoční?

27. mája 2024 - na mieste

28. mája 2024 – online

29. mája - 2024 online

Prečo sa oplatí zúčastniť?

  • Vopred dohodnuté stretnutia s vybranými potenciálnymi partnermi
  • Možnosť nadviazania medzinárodnej spolupráce
  • Výmena skúseností s firmami z Poľska a európskych krajín
  • Stretnutia a výmena názorov s odborníkmi z oblasti PV a súvisiacich odvetví
  • Nadviazanie technologickej a obchodnej spolupráce
  • Podpora expanzie medzinárodnej spoločnosti
  • Prístup k znalostiam o nových technológiách a riešeniach

Stretnutia B2B sú venované podnikateľom a organizáciám v oblasti fotovoltaiky. Spoločnosti vytvárajúce dodávateľský reťazec, t. j. výrobcovia komponentov, servisné spoločnosti, konzultanti, stavebníctvo, predaj energie a služby, Fabs & Equipments, Material & Components, Silicon & Cells, Modules, Systems, BOS spoločnosti sú obzvlášť vítané.

Kontakt: RPIC prešov - Lucia Krišová, lucia.krisova@rpicpo.sk