VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2022

03.11.2022 | Taliansko/ virtuálne
Technológie a riešenia pre Zelenú, digitálnu a pružnú ekonomiku

ENEA, partner konzorcia BRIDGeconomies siete Enterprise Europe Network, organizuje v rámci Innovation Village 2022 virtuálne sprostredkovateľské podujatie @ Innovation Village 2022. Podujatie sa zameriava na udržateľné a inteligentné technológie a riešenia na dosiahnutie "dvojakej" zelenej a digitálnej transformácie. 

Európska komisia predložila 2. marca 2022 oznámenie o európskom modeli rastu. V oznámení sa spomínajú spoločné ciele, ku ktorým sa EÚ a jej členské štáty zaviazali v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou a posilnením sociálnej a hospodárskej odolnosti. Uznáva tiež, že európske hospodárstvo prechádza bezprecedentnými zmenami v kontexte veľkých neistôt spojených s globálnym a bezpečnostným výhľadom. Na jednej strane je zelená transformácia príležitosťou nasmerovať Európu na novú cestu udržateľného a inkluzívneho rastu. Okrem boja proti zmene klímy pomôže znížiť účty za energiu a závislosť od dovozu fosílnych palív, čím sa zlepší energetická bezpečnosť a bezpečnosť zdrojov v Únii. Na druhej strane pandémia COVID-19 urýchlila digitálnu transformáciu našich spoločností a zdôraznila význam digitálnych technológií pre budúci hospodársky rast Európy.

Virtuálne sprostredkovateľské podujatie @ Innovation Village 2022 je bezplatné a poskytuje jedinečnú príležitosť stretnúť sa so súkromnými spoločnosťami (vrátane startupov, spin-off, MSP a veľkých spoločností), ako aj s verejnými orgánmi a obcami, univerzitnými a výskumnými centrami, priemyselnými a asociačnými spoločnosťami, ktoré pracujú na nových technológiách a riešeniach na dosiahnutie tzv. “twin” (zeleného a digitálneho) prechodu na nulové emisie uhlíka,  hospodárstvo s nulovým odpadom, ktoré nezanecháva stopu na žiadnom mieste ani osobe. Je to tiež dôležitá príležitosť držať krok s najnovšími zodpovedajúcimi pokročilými technológiami, dopytom po inováciách zo strany inštitúcií a obcí, novými aplikáciami zo strany SMEs a technickými výzvami, ktorým čelia veľké spoločnosti.

Témy:

 • Digitálna energia, inteligentné budovy & inteligentné mesto, inteligentná sieť a uskladňovanie energie
 • Energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie
 • Integrácia energetických systémov a trvalo udržateľné využívanie energie
 • Zelený vodík a vodíkové palivové články
 • Zelená a mestská mobilita
 • Čistá technika, ekodizajn a efektívne využívanie a riadenie zdrojov vo výrobných procesoch, zelená chémia
 • Obehové hospodárstvo a zhodnocovanie, recyklácia a opätovné použitie odpadových materiálov
 • Robotika & kľúčové digitálne technológie vrátane kybernetickej bezpečnosti, cloud computingu, AI, ML, internetu vecí, dátových priestorov a správy, digitálnych dvojčiat, blockchainu a kvantovej výpočtovej techniky
 • Biologické vedy & biotechnológie
 • Potraviny & agrotechnológia  
 • Obranné a bezpečnostné služby
 • Nové a progresívne materiály

Sektorové zameranie: súkromné spoločnosti, SMEs, začínajúce podniky, vedľajšie produkty, výskumné centrá, Univerzity, zainteresované strany

Termín podujatia: 3.11.2022 – 17.11. 2022 
Registrácia otvorená do: 2.11.2022
Miesto: Taliansko/virtuálne
Poplatky: zdarma

Webová stránka podujatia: VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2022 - Info (b2match.io)

Po prihlásení na podujatie prosím uveďte Slovak Business Agency ako svoju „support office“.

Pre viac informácií kontaktujte:
Zuzana Kurimská, kurimska@sbagency.sk ,  + 421 907 857 342