VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2024

02.12.2024 | Online

ENEA, partner siete Enterprise Europe Network, organizuje virtuálne sprostredkovateľské podujatie Virtual Brokerage Event @ Innovation Village 2024. Podujatie sa zameriava na udržateľné a inteligentné technológie a riešenia na dosiahnutie "dvojakej" zelenej a digitálnej transformácie. 

Virtuálne sprostredkovateľské podujatie je bezplatné a poskytuje jedinečnú príležitosť stretnúť sa so súkromnými spoločnosťami (vrátane startupov, spin-off, MSP a veľkých spoločností), ako aj s verejnými orgánmi a obcami, univerzitnými a výskumnými centrami, priemyselnými a asociačnými spoločnosťami, ktoré pracujú na nových technológiách a riešeniach na dosiahnutie tzv. “twin” (zeleného a digitálneho) prechodu na nulové emisie uhlíka,  hospodárstvo s nulovým odpadom, ktoré nezanecháva stopu na žiadnom mieste ani osobe.

Je to tiež príležitosť držať krok s najnovšími zodpovedajúcimi pokročilými technológiami, dopytom po inováciách zo strany inštitúcií a obcí, novými aplikáciami zo strany SMEs a technickými výzvami, ktorým čelia veľké spoločnosti.

Kedy: 2-20.12 2024                          
Kde: online (30 min B2B stretnutia)
Registrácia: Home | VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2024 (b2match.com) 

Témy: 
• Kultúrne dedičstvo, digitálne vzdelávanie, kreatívny priemysel, sociálne inovácie, cestovný ruch
• Letectvo, logistika, udržateľná mobilita, Smart City
• Životné prostredie, modrý rast, udržateľná výstavba, energia
• ICT, IoT, robotika, inteligentné technológie
• Udržateľné poľnohospodárstvo, Agritech
• Digitálna výroba, pokročilé materiály, nové materiály
• Biotechnológia, ľudské zdravie, digitálne technológie a aplikácie pre šport

Podujatie je bezplatné, účasť na B2b stretnutí je podmienka.

SBA: Katarína Sidorová, sidorova@sbagency.sk + 421 948 495 159