Webinár: BBI JU v roku 2020 & jeho vývoj v ďalšom programovom období

03.06.2020 | Online

Pozývame Vás na webinár, ktorý organizuje Národná kancelária NCP pre Horizont 2020 v spolupráci so Styčnou kanceláriou SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) v rámci Centra vedecko-technických informácii SR (CVTI SR) prostredníctvom platformy Webex dňa 3. júna 2020 od 10:00 hod.

Informačný webinár bude venovaný Spoločnému podniku pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (BBI JU), ktorý svojou poslednou výzvou vstúpil do posledného programového roka. 

 

Podujatie bude zamerané na dosiahnuté výsledky, aktuálne možnosti, špecifiká a predpokladaný vývoj spoločného podniku BBI JU, s cieľom podporiť angažovanosť Slovenska na riešení európskych i celosvetových výziev v sektoroch poľnohospodárstva, agropotravinárskeho priemyslu, technológií, lesného hospodárstva, papierenského, chemického a energetického priemyslu, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri posilňovaní udržateľného rastu a konkurencieschopnosti, keďže zabezpečujú opätovný priemyselný rozvoj a revitalizáciu vidieckych oblastí a poskytujú vysokokvalifikované pracovné miesta v oblasti výskumu, vývoja a výroby. 

Účastníci sa tiež dozvedia, aký je predpokladaný vývoj spoločného podniku BBI JU v kontexte nástupu nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizont Európa (2021 – 2027), ktorý nadviaže na súčasný program Horizont 2020 (2014 – 2020). 

Webinár je otvorený všetkým záujemcom o uvedenú problematiku, nielen tým, ktorí aktuálne pracujú na návrhu projektu. 

Termín: 03.06.2020, 10:00

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária NCP pre Horizont 2020, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj (SLORD)

Registrácia

Otázky/iné témy adresujte e-mailom na: Monika Bideau Repčíková, CVTI SR, E-mail: monika.repcikova@cvtisr.sk