Webinár: Požiadavky programu Horizont Európa na otvorenú vedu v praxi

16.03.2023 | online
webinár

Máte pochybnosti alebo otázky týkajúce sa vašich povinností ako držiteľa grantu programu Horizont Európa v súvislosti s otvoreným prístupom k publikáciám a správou výskumných údajov?

Webinár je určený koordinátorom projektov, výskumníkom, manažérom výskumu, knihovníkom a správcom údajov a predstaví povinnosti týkajúce sa otvoreného prístupu a správy výskumných údajov v projektoch financovaných v rámci programu Horizont Európa. Odborníci OpenAire budú odpovedať na otázky a predstavia budúce nástroje a služby pre účastníkov projektov Horizontu Európa.

Dátum a čas konania webináru: 16. marca 2023 o 9:00 SEČ

OpenAire je participatívna nezisková infraštruktúracentrum služieb otvorenej vedeckej komunikácie, ktorej cieľom je poskytovať výskumníkom, výskumným organizáciám, financujúcim agentúram a všetkým účastníkom výskumu a inovácií rôzne nástroje a služby. Jej cieľom je posunúť vedeckú komunikáciu smerom k otvorenosti a transparentnosti a uľahčiť inovatívne spôsoby komunikácie a monitorovania výskumu.

Viac informácií: