Webinár venovaný možnostiam financovania projektov H2020 v jeho poslednom roku

14.08.2019 | Bratislava, SR

 

Fínska organizácia konzultačná a poradenská agentúra SPINVERSE, aktívna a úspešná v projektoch Horizontu 2020, organizuje bezplatný webinár venovaný možnostiam financovania projektov H2020 v jeho poslednom roku.

Názov webinára: EU Funding Webinar – Great opportunity to boost your innovation
Termín: 14. augusta 2019, 14:00 – 15:00 h.

Webinár sa okrem programu H2020 bude venovať aj ďalším možnostiam financovania a podpory inovácií. Rámcový program:
· Koľko prostriedkov a pre ktoré oblasti je ešte k dispozícií?
· Na čo možno použiť prostriedky EÚ?
· Ako pripraviť žiadosť o podporu zo strany EÚ?
· Prečo by ste sa mali uchádzať o podporu z EÚ?

Registrácia a ďalšie informácie


Zdroj:
p. Dušan Janičkovič
Národný kontaktný bod pre Horizont 2020
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
E-mail: dusan.janickovic@savba.sk