Workshop "Smerom k európskemu prístupu k priemyselným infraštruktúram pre výskum a inovácie"

01.03.2018 | Brusel, Belgicko

Pozývame firmy na workshop  „Towards a European approach on Industrial Infrastructures for Research and Innovation“ - Smerom k európskemu prístupu k priemyselným infraštruktúram pre výskum a inovácie, ktorý organizuje Európska komisia dňa 1. marca 2018 v Bruseli.

Cieľom podujatia je prediskutovať  budúcu úlohu priemyselných infraštruktúr na podporu výskumu a inovácií (Industrial Infrastructures for Research and Innovation)

Hlavné body:

  • Požiadavky priemyslu na takéto infraštruktúry pre výskum a inovácie - pre potreby rôznych potenciálnych užívateľov;
  • Všeobecný prehľad už jestvujúcich iniciatív;
  • Vízia: požiadavky priemyslu na rozvoj a využitie takýchto infraštruktúr s otvorenou a plne podporovanou dostupnosťou.

Program a ďalšie informácie o podujatí budú čoskoro zverejnené TU

V prípade záujmu môžete tiež kontaktovať priamo:  Maria.MORAGUES-CANOVAS@ec.europa.eu