Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

21.06.2018 | Bratislava (hotel Saffron, Radlinského 27), Slovensko
Seminár pre odborníkov z oblasti BOZP a tých vo firmách, ktorí sa o túto problematiku zaujímajú.

V súvislosti s kampaňou Európskej agentúry pre BOZP (ďalej len „EU-OSHA“) organizuje Národný inšpektorát práce dňa 21. júna 2018 v hoteli Saffron v Bratislave seminár, ktorý je určený členom národnej siete a odborníkom z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). Jeho cieľom je priblíženie problematiky ochrany zamestnacov pri práci s nebezpečnými chemickými látkami, vysvetlenie podstaty európskej kampane  a zapojenie zamestnávateľov do aktivít na jej podporu. V rámci programu vystúpia odborníci zastupujúci inšpekciu práce, zástupkyne z Úradu verejného zdravotníctva, z Inštitútu pre výskum práce a rodiny, Konfederácie odborových zväzov a zástupcovia siete Enterprise Europe Network.

Na seminár je potrebné sa registrovať prostredníctvom registračného formulára.

Účastníkom seminára budú poskytnuté propagačné materiály kampane a drobné darčeky s logom EU-OSHA. Seminár je organizovaný z finančných prostriedkov EU-OSHA a je pre účastníkov bez poplatku.

Počas seminára odznejú príspevky:

  • Chemická legislatíva a úloha zamestnávateľa v rámci kampane 2018 - 2019
  • Ochrana zdravia pri práci s nebezpečnými chemickými faktormi
  • BOZP na staveniskách
  • Skúsenosti z výkonu inšpekcie práce a povoľovanie ľahkých prác
  • Ako motivovať zamestnancov k BOZP
  • Pôsobenie odborov s cieľom zlepšenia postavenia zamestnancov a zvýšenia úrovne starostlivosti o BOZP
  • Enterprise Europe Network pomáha ambicióznym podnikateľom inovovať a medzinárodne rásť