Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

19.06.2019 | Bratislava, Slovensko

Dňa 19.6.2019 sa v Bratislave v hoteli Saffron (Radlinskeho 27) uskutoční seminár s tématikou nebezpečných chemických látok s príkladmi z aplikačnej praxe aj príkladmi ochranných pomôcok pre prácu s chemikáliami. Doplnený je o tematiku ochrany proti pádu z výšky a Enterprise Europe Network prispeje inšpiráciou ako hľadať riešenia na BOZP problémy kreatívnejšie so zapájaním zamestnancov.

Seminár sa realizuje v rámci kampane Európskej agentúry pre BOZP "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky".

Ďalšie semináre budú v Prešove a Košiciach na jeseň. O konkrétnych dátumoch budeme včas informovať.