Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky

24.10.2019 | Prešov
Pre malých a stredných podnikateľov a odborníkov na oblasť BOZP

Dňa 24.10.2019 sa v Prešove v hoteli Dukla uskutoční seminár s tématikou nebezpečných chemických látok s príkladmi z aplikačnej praxe aj ochranných pomôcok pre prácu s chemikáliami. Doplnený je o tematiku ochrany proti pádu z výšky a Enterprise Europe Network prispeje inšpiráciou ako hľadať riešenia na BOZP problémy kreatívnejšie so zapájaním zamestnancov.

Seminár sa realizuje v rámci kampane Európskej agentúry pre BOZP "Zdravé pracoviská kontrolujú nebezpečné chemické látky".

Pozrite si program a prihláste sa.