Propagácia produktov a technológií

Enterprise Europe Network disponuje jednou z najväčších databáz na medzinárodnú spoluprácu - Partnering Opportunities Database. Databáza obsahuje profesionálne spracované profily spoločností zo všetkých členských krajín Európskej únie a z viac ako 30 mimoeurópskych krajín (Čína, Japonsko, USA, Kanada, India, Brazília a i.) z oblasti podnikania, inovácií, výskumu a vývoja nových technológií a vyhľadávania projektových partnerov.

Ako vytvoriť profil do databázy krok za krokom

 • zaregistrujte sa na stránke een.sk
 • ak ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím
 • formulár pre vytvorenie kooperačného profilu nájdete TU
 • vyberte, o akú spoluprácu sa jedná: obchodnú, technologickú alebo výskumno-vývojovú
 • vyplňte formulár v angličtine
 • po uložení bude odoslaný vášmu Enterprise Europe Network kontaku
 • pre prípadné doplnenia profilu vás budú následne kontaktovať pracovníci Enterprise Europe Network
 • po finálnom upravení bude profil vložený do databázy na kontrolu externým validátorom
 • po schválení bude profil viditeľný všetkým potenciálnym zahraničným partnerom vo vyše 60 krajinách sveta
 • platnosť profilu je 1 rok s možnosťou ďalšieho predĺženia
 • profily v databáze sú anonymné, čím sú spoločnosti chránené pred konkurenciou (t.j. žiadny názov firmy, produktu alebo služby)

TIPY & TRIKY

 • profil pripravujte pre každý produkt, technológiu, službu alebo projekt zvlášť
 • kvalita profilu stúpa relevantnosťou a množstvom konkrétnych informácií
 • vyhýbajte sa všeobecným frázam, nepoužívajte skratky bez vysvetlenia v zátvorke
 • pochváľte sa certifikátmi, medzinárodnými úspechmi v súťažiach, členstvom v organizáciách, výsledkami spolupráce so zahraničnými partnermi a pod.