HORIZONT EURÓPA

Čo prináša program Horizont Európa malým a stredným podnikom?

Aká je jeho štruktúra?

Na koho sa môžete na Slovensku obrátiť?

 

Odpovede nájdete v letáku HORIZONT EURÓPA, ktorý pre Vás pripravila Národná kancelária Horizontu:

 

 

 

Leták o 9. Rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa si môžete stiahnuť tu: