KET4CleanProduction

Cieľ projektu

Cieľom projektu ju urýchliť zavádzanie vyspelých výrobných technológií pokročilej výroby pre MSP a uľahčiť ich prístup k týmto technológiám.  Cieľ má byť dosiahnutý prostredníctvom zavedenia udržateľného “virtuálneho one-stop-shop“ prístupu pre MSP do technologických služieb a/alebo zariadení do siete technologickej infraštruktúry v oblasti vyspelej výroby pre čistú výrobu. Udržateľný ekosystém prepájajúci technologickú infraštruktúru ako dodávateľa inovatívnych vyspelých výrobných technológií a poskytovateľa prístupu k technologickým službám a zariadenia, spolu s MSP z mnohých oblastí.

Výstup projektu

Hlavnou úlohou projektu je  poskytnutie mikro-grantu vo výške 50 000€ pre inovatívne firmy. Ďalším cieľom je vybudovanie nadnárodnej platformy pre spoluprácu KET centier a firiem s inovačným potenciálom. Oblasť KET je dôležitou súčasťou ekonomiky EU a z tohto dôvodu projekt napomáha zvyšovaniu potenciálu vybraným spoločnostiam zaoberajúcich sa skúmanou problematikou. Ambíciou projektu je taktiež do roku 2020 zahŕňať 100 KET centier a 180 EEN partnerov s tisíckou podaných žiadostí od MSP ročne.