Nástroj Jednotného trhu na spätnú väzbu prekážok v podnikaní - SMOT

Jednotná digitálna brána (Single Digital Gateway) uľahčuje online prístup k informáciám, administratívnym postupom a asistenčným službám, ktoré môžu občania a podniky EÚ potrebovať v inej krajine EÚ.

Cez portál Vaša Európa Komisia poskytuje aj v slovenskom jazyku nástroj, ktorý umožňuje občanom a podnikom poskytnúť priamu spätnú väzbu o prekážkach, s ktorými sa stretávajú pri uplatňovaní ich práv na Jednotnom trhu - SMOT (Single Market Obstacle Tool)

Viac informácii v letáku. Stiahnite si ho tu ↓