Návrat na pracovisko po COVID-19

Pandémia COVID-19 je jednou z najväčších výziev, akým spoločnosti a podniky kedy čelili. Prekonanie tejto výzvy bude možné len vtedy, ak budeme spolupracovať s cieľom zastaviť šírenie tejto choroby a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre zamestnancov pracujúcich z domu, ako aj pre tých, ktorí sa vracajú na svoje obvyklé pracoviská. 

 

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) vydala príručku, ktorú ocenia zamestnávatelia z rôznych sektorov. V skratke sa venuje oblastiam, ktoré by mal podnik vyhodnotiť predtým, ako umožní návrat svojich zamestnancov späť na pracovisko.

 

Príručku si môžete stiahnuť TU.